Vakaat palveluprosessit terveydenhuoltoon

Toiminnan kehittämistä potilaita ja henkilökuntaa osallistaen

KSM Solutions
tarjoaa konsultointipalveluita joiden tavoitteena on

Konsultointipalveluita joiden tavoitteena on

KSM Solutions

Ratkaisukeskeistä terveydenhuollon kehittämistä ja sen johtamisesta palvelumuotoilun ja leanin keinoin

Tuloksellista asiakaslähtöistä konsultointia prosessien ja kysynnän vaihtelun tasaamiseksi, johtamisen tukea lean-menetelmän avulla ja sen koulutusta sekä tieteellistä tutkimusta.

Yksilöllisesti suunnitellut ja toteutetut hankkeet toimialan mukaan

Vaikka käytetyt kehitysmenetelmät ovat samoja, jokainen kehitysprojekti räätälöidään juuri teidän toiveidenne ja tarpeidenne mukaisesti, jotta ratkaisut palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla.

Erinomainen osaaminen sekä julkiseen että yksityiseen terveydenhuoltoon

Kokemusta terveydenhuollon prosesseista ja niiden haasteista vuosikymmenten ajalta. Ongelman ratkaisuissa asiakkaat ja henkilökunta ovat keskiössä ja heidän panoksensa tärkeä, jotta tulokset saadaan vietyä käytäntöön.

Ratkaistaan haasteet yhdessä!

KATRI MUSTONEN

Filosofian tohtori (Helsingin yliopisto, yleislääketiede)

Yhteiskuntatieteiden maisteri (Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikka)

Sairaanhoitaja (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu)

Kokemusta terveydenhuollon johto- ja kehittämistehtävistä yli 15 vuoden ajan, sisältäen tuloksekkaita lean-kehittämishankkeita, palvelumuotoilua ja käytettävyysosaamista. Erityisosaaminen tuottavien, asiakaslähtöisten prosessien implementoinnissa yhdessä henkilöstön kanssa.

Tel. (+358) 50 540 3363

Email: katri@ksmsolut.fi

Scroll to Top